Obs!
Psykiatriresurs byter namn till Mind Opt — Hemsidan kommer uppdateras inom kort.

Sinnesförnimmelser.
Kognition. Känslor.

Mind Opt är en privat hälsoorganisation baserad i Göteborg.

Brett vårdutbud

Individanpassad och personcentrerad vård

Leg.läk, specialist i psykiatri
Kristoffer har arbetat som läkare inom psykiatri sedan 2003. Forskningsaktiv på Göteborgs Universitet.

Generellt medicinskt ansvarig. Huvudansvarig för diagnostik, farmakologisk behandling, kommunikation med vårdgrannar och vårdplanering. Ägare.

Leg.sjuksköterska
David har lång erfarenhet av både somatisk och psykiatrisk vård. Tjänstgjorde på hospice innan han kom till oss.

Huvudansvarig för läkemedelsuppföljning, provtagning, läkemedelshantering och somatiska undersökningar.

Leg.arbetsterapeut
Beatrice har alltid vurmat för och varit särskilt intresserad av psykiatri och kommer nu till oss.

Huvudansvarig för funktionsbedömningar, förskrivning av hjälpmedel och kommer vara central i alla sjukskrivningsprocesser.

Leg.fysioterapeut
Charlotte har lång erfarenhet av psykiatri.

Huvudansvarig för tillämpad avslappning, basal kroppskännedom, trauma-relaterad problematik, mindfulness och där det är aktuellt akupunktur.

Kommunikationsansvarig
Jossan kommer senast från detaljhandel där hon jobbat under många år.

Stor erfarenhet av kundkontakt och kommunikation. Huvudansvarig för all kommunikation, schemaläggning och fakturering.

Enhetschefen
Anna har jobbat med människor i 18 år. Har tidigare jobbat som verksamhetsansvarig.

Stor vana av existentiella frågeställningar och människor i kris. Huvudansvarig för personal, leverantörsfakturor, struktur, löner och fortbildning.

Kontakta oss

Bifoga dokument här (MAX 15MB) ⟶